113223
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
74
252
573
110549
5281
30939
113223

Your IP: 192.168.2.69
2018-02-20 04:00

จัดอบรมโครงการสร้างการรับรู้ สิทธิ ด้านความปลอดภัยต่อแรงงานต่างด้าว ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

Post on 25 ธันวาคม 2560
by Ranong
ฮิต: 39

วันที่ 20 ธันวาคม 2560 สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดระนอง จัดอบรมโครงการสร้างการรับรู้ สิทธิ ด้านความปลอดภัยต่อแรงงานต่างด้าว ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 โดยผู้ว่าราชการจังหวัด (นายจตุพจน์ ปิยัมปุตระ) ได้มอบหมายให้นายศักดิ์ศิลป์ ตุลาธร สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดระนอง เป็นประธานพิธีเปิดการอบรม ณ ห้องแก้วเจ้าจอม เฮอริเทจ แกรนด์ คอนเวนชั่น อำเภอเมือง จังหวัดระนอง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับความปลอดภัยในการทำงาน และปลูกจิตสำนึกในการป้องกันอุบัติเหตุและโรคจากการทำงาน แก่นายจ้าง ลูกจ้าง แรงงานต่างด้าวและผู้เกี่ยวข้อง รวมไปถึงติดตามสถานการณ์ด้านแรงงานต่างด้าวที่ทำงานในประเทศ และสร้างเครือข่ายอาสาสมัครด้านความปลอดภัยของแรงงานต่างด้าว โดยมีผู้เข้าร่วมอบรม จำนวน 100 คน