127022
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
51
289
915
124940
4331
7227
127022

Your IP: 192.168.2.69
2018-04-26 03:55

วันนี้ 22 พฤศจิกายน 2560 นายศักดิ์ศิลป์ ตุลาธร สค.ระนอง มอบหมายให้นายสุพจน์ แขกเพ็ง (นว.ชำนาญการ) พร้อมนายเอกพงศ์ พรหมสุวรรณ (จนท.สื่อสารภาษาเมียนมา) ร่วมเป็นชุดตรวจเฉพาะกิจเข้าตรวจสถานประกอบกิจการแปรรูปสัตว์น้ำจังหวัดระนอง โดยลงพื้นที่และเข้าตรวจสถานปร

Post on 24 พฤศจิกายน 2560
by Ranong
ฮิต: 62

วันนี้ 22 พฤศจิกายน 2560 นายศักดิ์ศิลป์ ตุลาธร สค.ระนอง มอบหมายให้นายสุพจน์  แขกเพ็ง (นว.ชำนาญการ) พร้อมนายเอกพงศ์  พรหมสุวรรณ (จนท.สื่อสารภาษาเมียนมา) ร่วมเป็นชุดตรวจเฉพาะกิจเข้าตรวจสถานประกอบกิจการแปรรูปสัตว์น้ำจังหวัดระนอง โดยลงพื้นที่และเข้าตรวจสถานประกอบกิจการแปรรูปสัตว์น้ำ จำนวน 4 แห่ง สรุปได้ดังนี้

     1. หจก. เค เอช พี ระนอง ตั้งอยู่เลขที่ 345 ม.5 ต.บางริ้น อ.เมือง จ.ระนอง เจ้าของกิจการชื่อ นายเกรียงศักดิ์ วิระพรสวรรค์ ประกอบกิจการแปรรูปสัตว์น้ำ มีลูกจ้าง จำนวน 40 คน ซึ่งเป็นลูกจ้างต่างด้าวสัญชาติเมียนมาทั้งหมด

*** ผลการตรวจพบว่านายจ้างปฏิบัติไม่ถูกต้องตาม พ.ร.บ. โรงงาน พ.ศ.2535 มาตรา 11

     2. บจก.เอช ระนองกรุ๊ป ตั้งอยู่เลขที่ 303/79 ม.5 ต.บางริ้น อ.เมือง จ.ระนอง เจ้าของกิจการชื่อ นางสาวเสาวรินทร์ วงศ์ภิวัฒนา ประกอบกิจการแปรรูปสัตว์น้ำ มีลูกจ้างทั้หมด 39 คน (ไทย 4 คน เมียนมา 35 คน) 

*** ผลการตรวจพบว่านายจ้างปฏิบัติไม่ถูกต้องตาม พ.ร.บ. โรงงาน พ.ศ. 2535 มาตรา 12

     3. หจก.เลฟิชเชอรี่ ตั้งอยู่เลขที่ 69/100 ม.5 ต.บางริ้น อ.เมืองจ.ระนอง เจ้าของกิจการชื่อนางบังอร สิงทองประกอบกิจการแปรรูปสัตว์น้ำ มีลูกจ้างทั้งหมด 21 คน (ไทย 6 คน เมียนมา 15 คน) 

*** ผลการตรวจพบว่า นายจ้างปฏิบัติไม่ถูกต้องตาม พ.ร.บ. โรงงาน พ.ศ. 2535 มาตรา 111

     4. หจก.โชคสัญญา ตั้งอยู่เลขที่ 69/49 ม.5 ต.บางริ้น อ.เมือง จ.ระนอง เจ้าของกิจการชื่อ นายสัญญา สุขสวัสดิ์ ประกอบกิจการแปรรูปสัตว์น้ำ มีลูกจ้างทั้งหมด 26 คน (ไทย 2 คน เมียนมา 24 คน) 

*** ผลการตรวจพบว่านายจ้างปฏิบัติไม่ถูกต้องตาม พ.ร.บ.โรงงาน พ.ศ. 2535 ตามมาตรา 12

     ทั้งนี้ เจ้าหน้าที่ของอุตสาหกรรมจังหวัดได้เชิญนายจ้างไปพบเพื่อดำเนินการตามขั้นตอนและปฏิบัติให้ถูกต้องตามกฎหมายต่อไป

***** โดยในส่วนของ สสค.ระนอง พบว่า สปก. ดังกล่าวไม่มีการใช้แรงงานเด็ก แรงงานบังคับ แรงงานขัดหนี้หรือการกระทำที่เข้าข่ายความผิดฐานค้ามนุษย์แต่อย่างใด