127050
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
79
289
943
124940
4359
7227
127050

Your IP: 192.168.2.69
2018-04-26 03:59

วันพุธ ที่ 22 พฤศจิกายน 2560 นายศักดิ์ศิลป์ ตุลาธร สค.ระนอง มอบหมายให้ จนท.สสค.ระนอง ดำเนินการตรวจบูรณาการความร่วมมือในการตรวจสภาพการจ้าง สภาพการทำงาน และการค้ามนุษย์ด้านแรงงานในกิจการประมงทะเลและเกี่ยวเนื่อง ประจำปี 2561

Post on 24 พฤศจิกายน 2560
by Ranong
ฮิต: 54

วันพุธ ที่ 22 พฤศจิกายน 2560 นายศักดิ์ศิลป์ ตุลาธร สค.ระนอง มอบหมายให้ จนท.สสค.ระนอง ดำเนินการตรวจบูรณาการความร่วมมือในการตรวจสภาพการจ้าง สภาพการทำงาน และการค้ามนุษย์ด้านแรงงานในกิจการประมงทะเลและเกี่ยวเนื่อง ประจำปี 2560 
ร่วมกับหน่วยงานในสังกัดกระทรวงแรงงาน ผู้แทนผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดระนอง ผู้แทนผู้กำกับการตรวจคนเข้าเมือง ผู้แทนสารวัตรตำรวจน้ำ 1 กองกำกับการ 8 กองบังคับการตำรวจน้ำ ผู้แทนศปชล.ทม. ผู้แทนสำนักงานเจ้าท่าภูมิภาค สาขาระนอง ผู้แทน พมจ.รน. ผู้แทนประมงจังหวัดระนอง 
โดยได้รับการสนับสนุนเรือตรวจการณ์ ต.223 จากกองทัพเรือ โดยมี รอ.อรรถพล พงษ์สวัสดิ์
ได้ร่วมกันตรวจเรือประมงทะเลบริเวณเขตตะวันตกเกาะพยาม น่านน้ำจังหวัดระนอง
ผลการตรวจสอบ พบเรือประมง จำนวน 6 ลำ ดังนี้
1.เรือ โหงวฮะนาวี 3 พบแรงงานจำนวน 15 คน แยกเป็น
-แรงงานไทย จำนวน 1 คน 
-แรงงานต่างด้าวสัญชาติเมียนมา จำนวน 14 คน
2. เรือโหงวฮะนาวี 4 พบแรงงานจำนวน 4 คน แยกเป็น
-แรงงานไทย จำนวน 1 คน 
-แรงงานต่างด้าวสัญชาติเมียนมา จำนวน 3 คน
3. เรือเทพบุตร 999 พบแรงงานจำนวน 8 คน แยกเป็น
- แรงงานไทย จำนวน 1 คน แรงงานสัญชาติเมียนมา จำนวน 7 คน
4.เรือศิริกุล 99 พบแรงงานทั้งหมดรวม 14 คน แยกเป็นแรงงานไทย จำนวน 3 คน แรงงานเมียนมาร จำนวน 11 คน
5.เรืออ.เจริญสุข 3 พบแรงงานทั้งหมดรวม 3 คน เป็นแรงงานไทยทั้งหมด
6.เรือวัจลินทร์ พบแรงงานทั้งหมด 6 คน แยกเป็นแรงงานไทย 1 คน แรงงานสัญชาติเมียนมาร ์5 คน
จากการตรวจสอบไม่พบผู้กระทำความผิดตาม 
1. พ.ร.ก.การบริหารจัดการการทำงานของคนต่างด้าว พ.ศ. 2560 แรงงานต่างด้าวมีใบอนุญาตทำงานถูกต้องทุกคน
2. พ.ร.บ.คุ้มครองแรงงาน พ.ศ. 2541 เอกสารสัญญาจ้าง ทะเบียนลูกจ้าง ทะเบียนการจ่ายค่าจ้าง แบบแสดงเวลาพัก ลูกจ้างได้รับค่าจ้างเดือนละ 9000-15000 บาท ลูกจ้างเต็มใจมาทำงาน
3. พ.ร.ก.ประมง 2558 เครื่องมือทำการประมงถูกต้องตรงกับใบอนุญาต ขนาดอวนถูกต้อง มีการลงบันทึกทำการประมงLogbook มีการลงข้อมูลถูกต้องสมบรูณ์
4. พ.ร.บ.การเดินเรือในน่านน้ำไทย พ.ศ. 2456 ขนาดเรือประมง จำนวนคนประจำเรือ ตรงตามใบตรวจ